Náruč - domácí hospicová péče Plzeň

Vybráno z e-mailu a Facebooku

Dobrý večer!

Chtěla bych Vám ještě jednou touto cestou poděkovat za skvělou, lidskou, prvotřídní (... těch superlativ je obrovské množství ...) lékařskou péči, kterou jste poskytli mému otci v jeho posledních dnech a hodinách jeho života, díky které je mohl prožít doma, v kruhu své rodiny, a ne v nepříjemném nemocničním prostředí, obklopen cizími lidmi, napospas mnohdy nepříjemnému a nevšímavému personálu našeho zdravotnictví. 
Chtěla bych, aby se o Vás dozvědělo co nejvíce lidí, aby vešlo ve známost, že taková možnost existuje, vzít si domů své blízké, že s Vaší pomocí mohou zvládnout péči o těžce nemocné, a nemusí je umisťovat do LDN. 
Že jste schopni poskytnout plnohodnotnou lékařskou péči, ba i lepší než v nemocnici (léky, kapačky, injekce,...) , zapůjčit bezplatně lékařské pomůcky (kyslík,zdravotní matrace, atd.-dle potřeby pacienta ). 
Že jste schopni poskytnout i psychologickou pomoc, a to jak nemocnému, tak i těm, kteří se o nemocné starají. 
Dále bych Vám chtěla poděkovat za pomoc, když nastal konec, a za radu, co vše musíme zařídit a zajistit. 
Za Vaši trpělivost a lidskost, která je u Vás samozřejmostí!!! 
Velmi mile nás překvapilo i to, že úmrtím to neskončilo, že jste si při své náročné práci našli čas na návštěvu, zeptat se, jak vše zvládáme, úplně normálně si popovídat....

Děkuji Vám za celou naší rodinu!!!

M.F.

logo

Vážená paní ředitelko, sestřičko Vendulko a všichni ostatní,

chtěli bychom vám poděkovat za vaši podporu, péči a pomoc s naším nemocným tátou. Tatínek je ještě stále s námi doma, od odchodu z nemocnice uběhl měsíc a půl a přesto, že fyzický stav je vážný a zlepšení nás asi nečeká, po psychické stránce se tatínek zlepšil, je mnohem klidnější a občas slyšíme i jeho mírně ironické humorné hlášky, které k němu zkrátka patří.

Díky vaší podpoře nás všech co jsme doma, radám, možnosti s vámi konzultovat postup a poradit se vždy, když člověk zmatkuje a neví, co má dělat, se zatím daří držet pohodovější a klidnější atmosféru u nás doma. Snažíme se hodně věcí dělat samostatně, ale uvědomujeme si, že vaše podpůrná péče zejména pro ostatní členy rodiny, nás drží nad vodou a ve chvílích, kdy se tatínkův zdravotní stav mění, my máme velký strach a zmatkujeme, hádáme se a nevíme, máme jistotu, že se na vás můžeme obrátit a pomoci se nám dostane.

Díky vaší organizaci se můžeme kontaktovat s panem doktorem, který dokáže a chce přijít domů za pacientem, zohledňuje celkový stav pacienta a vysvětlí vše, co je třeba. Tuto možnost považujeme za hrozně důležitou a oceňujeme každého pana doktora a paní doktorku, kteří chápou, že vážně nemocný člověk nemusí být jen na nemocničním lůžku v nemocnici, ale že domácí péče pro něj může být mnohem prospěšnější.

Pomohli jste nám s potřebným vybavením pro tatínka, který je ležící a vyžaduje celodenní péči. Možnost zapůjčit si u vás polohovací postel, dýchací přístroj a mnoho dalších potřebných pomůcek je hrozně skvělé a v danou chvíli velmi podpůrné. Díky vašemu vedení zvládáme i náročnější zdravotní úkony a ošetření.

Celkově jste ve velmi krátkém čase získali naši plnou důvěru. Moc oceňujeme váš přístup, laskavost, profesionalitu, citlivost k nám všem, kdy nás vlastně vedete. Již teď moc děkujeme za veškerou péči.

S přáním všeho dobrého L.P. a E.P.

Plzeň, 28.4.2016

logo

Vážená paní ředitelko, vážená vrchní sestřičko, vážené sestřičky,

dovolte mě, abych jménem svým i jménem mých sourozenců Vám co nejsrdečněji poděkoval za péči, kterou jste věnovaly v posledních dnech života mé mamince V.M.  Vaše pomoc byla pro mou maminku velice významná, neboť jste jí velkou měrou pomohly od bolestí a svým pozitivním přístupem jste pomohly minimalizovat bolest i nám.
Ještě jednou moc děkuji a přeji mnoho krásných dní v pracovním i soukromém životě.
V úctě
J.M. 

© 2015 Náruč - domácí hospicová péče Plzeň  | tel. 733 300 455 | email: hospic@naruc-plzen.cz