Náruč - domácí hospicová péče Plzeň

Dárcovství

Klub přátel domácí hospicové péče Náruč

Cílem domácí hospicové péče je poskytovat péči umírajícím tak, aby netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími
negativními vjemy. Vždy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Součástí je i podpora a pomoc blízkým, a to i v čase truchlení . Právě domácí prostředí a přítomnost blízkých dává šanci k povzbuzení, odpuštění, projevu lásky a rozloučení.

Domácí hospicová péče není v současné době hrazena z veřejného zdravotního pojištění ale pouze z dotací, grantů a darů.
Proto se obracíme i na Vás s prosbou o Vaši podporu či pomoc.

 

Podmínky přijetí do klubu přátel:

a) pro jednotlivce: jednorázový příspěvek ve výši min. 500 Kč za rok nebo pravidelně 100 Kč měsíčně (=1200 Kč za rok)

b) pro firmy či organizace: jednorázový příspěvek ve výši min. 5000 Kč za rok nebo pravidelně 1000 Kč měsíčně (=12000 Kč za rok)

 

Výhody členství:

• společná posezení se zaměstnanci domácí hospicové péče
• informace o benefičních a dalších společných akcích
• výroční zpráva
• pravidelné informace o službách, průběhu, použití finančních prostředků, atd
• zveřejnění jména či loga firmy na webu a výroční zprávě (s Vaším souhlasem)
• možnost představení firmy či organizace na našich akcích

V případě, že se nechcete stát členem Klubu, můžete přispět libovolnou částkou na účet či v hotovosti v kanceláři (po telefonické domluvě).


Nikdo se nerodí sám a nikdo by neměl umírat sám...

 

© 2015 Náruč - domácí hospicová péče Plzeň  | tel. 733 300 455 | email: hospic@naruc-plzen.cz