Náruč - domácí hospicová péče Plzeň

Náruč - domácí hospicová péče Plzeň

Přihláška do Klubu přátel domácí hospicové péče Náruč

Mikulášské náměstí 11, 326 00 Plzeň
IČO 04339061
tel.: 733 300 455
email: hospic@naruc-plzen.cz
www.naruc-plzen.cz
č. transparentního účtu: 2800856818/2010

Ulice a číslo popisné
Město
PSČ

Zasláním vyplněné přihlášky online nebo svým podpisem přihlášky a jejím předáním osobně či poštou na adresu sídla souhlasím, až do písemného odvolání, se členstvím v Klubu přátel domácí hospicové péče Náruč za výše uvedených podmínek, se zpracováním výše uvedených údajů a údajů o došlých platbách za účelem zařazení do databáze dárců, péče o dárce, informování o činnosti této organizace a vytváření statistických přehledů. S poskytnutými údaji bude nakládáno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

captcha

© 2015 Náruč - domácí hospicová péče Plzeň  | tel. 733 300 455 | email: hospic@naruc-plzen.cz